09:00 - 17:00

Ημ. λειτ.: Δευτέρα - Παρασκευή

215-5407707

Πάντα στη διάθεσή σας

Facebook

Search

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό Δίκαιο είναι εκείνος ο κλάδος του δικαίου που ασχολείται με τις σχέσεις των πολιτών (φυσικών και νομικών προσώπων) με το κράτος. Αντιπαρατίθεται με το Ιδιωτικό Δίκαιο, που ασχολείται με τις σχέσεις των ιδιωτών μεταξύ τους.

Συνταξιοδοτικό - Ασφαλιστικό

Υπαλληλικό

Πειθαρχικό

Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας

Ακυρωτικό