09:00 - 17:00

Ημ. λειτ.: Δευτέρα - Παρασκευή

215 - 5407707

Πάντα στη διάθεσή σας

210 - 6232994

Πάντα στη διάθεσή σας

Facebook

Search

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, δηλαδή της επιβολής των προβλεπόμενων ποινών επί εγκλημάτων, μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Εγκλήματα σχετικά Με την Υπηρεσία

Εγκλήματα κατά των περουσιακών δικαιωμάτων

Σωματικές Βλάβες

εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας