09:00 - 17:00

Ημ. λειτ.: Δευτέρα - Παρασκευή

215-5407707

Πάντα στη διάθεσή σας

Facebook

Search

Κρατήσεις Μερισμάτων. Διεκδίκηση αναδρομικών για το 2015-2016.

Ύστερα από την εκπεφρασμένη πλέον ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ της Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. e-ΕΦΚΑ (πρώην ΜΤΠΥ,ΜΤΣ) να υλοποιήσει πλήρως το διατακτικό των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι επιβληθείσες δυνάμει των διατάξεων των Ν4093/2012 και Ν4051/2012 μειώσεις-κρατήσεις στα μερίσματα των Μ.Τ.Σ. και Μ.Τ.Π.Υ. για το χρονικό διάστημα από 6ο/2015 έως 5ο/2016 , οι συνεργάτες μου κι εγώ επιθυμούμε να ενημερώσουμε εσάς και τα μέλη σας για τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης της επιστροφής ως αναδρομικών από το ΜΤΠΥ, ΜΤΣ (και ήδη e-ΕΦΚΑ) των ως άνω μειώσεων-κρατήσεων.

Όσοι στρατιωτικοί/ αστυνομικοί συνταξιούχοι επιθυμούν να διεκδικήσουν δικαστικά την αναδρομική καταβολή των «αχρεωστήτως» καταβληθέντων κρατήσεων των Ν4093/2012 και Ν4051/2012 στα χορηγηθέντα μερίσματά τους, δύνανται να συμμετάσχουν σε ομαδική αγωγή (μέχρι 50 ενάγοντες) που θα ασκηθεί από το γραφείο μας ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη παραγραφή των σχετικών αξιώσεων.

 

Α) Απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή στις αγωγές

1.Φωτοαντίγραφο των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων (Μάρτιος 2016,Ιούλιο 2015)  του ΜΤΠΥ, ΜΤΣ.

2.Οποιαδήποτε Αίτηση ή Ένσταση έχετε υποβάλλει σχετικά με την υπόθεση στο Ν.Σ.Κ ή στο Μ.Τ.Π.Υ. ΜΤΣ και ήδη (e-ΕΦΚΑ)

3.Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής (εις διπλούν).

 

Β) Οικονομικές υποχρεώσεις /κάλυψη δικαστικών εξόδων

-Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις ως άνω δικαστικές διεκδικήσεις υποχρεούται να καταβάλει ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:

Για τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης, επίδοσης και εκδίκασης εκάστης ομαδικής αγωγής στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το ποσό των είκοσι πέντε (25 €) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).IBAN: GR 6801717520006752140185225 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗΣ)

Αιτιολογία κατάθεσης: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ, ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΜΤΠΥ, ΜΤΣ.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στις ως άνω αγωγές, ουδεμία άλλη επιβάρυνση ή υποχρέωση υπέχουν απέναντι στο γραφείο μας, πέραν της καταβολής των ως άνω δικαστικών εξόδων.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΤΠΥ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΤΣ (ΑΡΧΕΙΟ)

No Comments

Leave a Comment