09:00 - 17:00

Ημ. λειτ.: Δευτέρα - Παρασκευή

215 - 5407707

Πάντα στη διάθεσή σας

210 - 6232994

Πάντα στη διάθεσή σας

Facebook

Search

Ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η εταιρεία μας όλο το διάστημα από το 2018 εως και σήμερα, στάθηκε δίπλα στους συνταξιούχους που μέσω των αγωγών που άσκησαν ομαδικά, προσπάθησαν να διορθώσουν τις άδικες περικοπές που γίνονταν στη σύνταξη τους.

Από το γραφείο μας εκφράστηκε η ακόλουθη νομική άποψη – πρόταση, λαμβανομένου υπόψη του αιτιολογικού των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ (2287-2290/2015) και ειδικότερα για όσους συνταξιούχους επιθυμούσαν να διακόψουν την αρξάμενη παραγραφή των αξιώσεών τους που απορρέουν από την κριθείσα ως αντισυνταγματικής περικοπή (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4093/12) του επιδόματος αδείας και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα από το Ελληνικό Δημόσιο, έπρεπε να διεκδικήσουν δικαστικά την αναδρομική καταβολή των «αχρεωστήτως» καταβληθέντων περικοπών (4051/12 και 4093/12).

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε σχετικά με την συνταγματικότητα των περικοπών που γίνονται βάσει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στις συντάξεις και δημοσίευσε τις αποφάσεις 1439/2020-1443/2020 τον Ιούλιο του 2020.

    • Για το διάστημα 01/2013-6/2015 αναδρομικά δικαιούνται όσοι είχαν ασκήσει αγωγή μέχρι τις 10-6-2015 κατά των διατάξεων 4051/2012-4093/2012 ενώ οι υπόλοιποι δεν δικαιούνται αναδρομικά για το διάστημα αυτό καθώς βάσει της 1439/2020 του ΣτΕ ‘ενόψει του περιορισμού της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν οι 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τη διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων των νόμων 4051 και 4093 του 2012 και διαπιστωθείσα αντίθεση αυτών προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ,για χρονικά διαστήματα προγενέστερα του χρόνου δημοσιεύσεως των αποφάσεων αυτών μπορούν να επικαλεσθούν μόνον όσοι έχουν ασκήσει ένδικα βοηθήματα μέχρι την δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων 10-6-2015. ’

   

    • Για το διάστημα 5/2016 – 7/2020 δεν δικαιούται κανείς αναδρομική αποζημίωση των περικοπών για την χρονική αυτή περίοδο καθώς οι σχετικές διατάξεις σύμφωνα με την κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι πλήρως εναρμονισμένες τόσο με το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας όσο και με την ΕΣΔΑ καθώς βάσει της απόφασης 1443/2020 ‘από την δημοσίευση του νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και εφεξής δεν υπάρχει αγώγιμη αξίωση για την καταβολή αποζημιώσεως ισόποσης με τις εν λόγω περικοπές από την δημοσίευση του νόμου και εφεξής’

   

   • Για το διάστημα 6/2015-5/2016 όσοι συνταξιούχοι είχαν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια ασκώντας αγωγή δικαιούνται αναδρομικώς τις περικοπές εκείνου του διαστήματος , δηλαδή τις περικοπές που γίνονταν στις συντάξεις βάσει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για 11 μήνες.

Ωστόσο οι συνταξιούχοι αστυνομικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια (Λιμενικοί υπάλληλοι, Πυροσβέστες, νοσοκόμοι Δημοσίου, γιατροί Δημοσίου , Στρατιωτικοί κ.α.) θα πρέπει να αναμένουν την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς εκκρεμεί η δικαστική κρίση των παραπάνω κατηγοριών που υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τέλος, βάσει των παραπάνω αποφάσεων , όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν ασκήσει αγωγή κατά των νόμων αυτών έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν για το διάστημα 6/2015-5/2016 αποζημίωση των περικοπών αναδρομικά. Ωστόσο, καθώς τίθεται ζήτημα παραγραφής όσοι θέλουν να διασφαλίσουν το δικαίωμα τους αυτό θα πρέπει να καταθέσουν ΑΜΕΣΑ αίτηση Διακοπής Παραγραφής στον ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής TAXISNET) .Ύστερα και με κάθε επιφύλαξη για οποιαδήποτε πολιτική απόφαση παρθεί στο επόμενο διάστημα, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να ασκήσουν αγωγή για να αξιώσουν αναδρομικά αποζημίωση του παραπάνω διαστήματος για τις περικοπές 4051/12 και 4093/12.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να παρακολουθείτε τις δημοσιεύσεις μας στον Ιστότοπο της Εταιρείας μας αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

No Comments

Leave a Comment