09:00 - 17:00

Ημ. λειτ.: Δευτέρα - Παρασκευή

215-5407707

Πάντα στη διάθεσή σας

Facebook

Search

Εισφορά Αλληλεγγύης. Διεκδίκηση αναδρομικών 2019-2021

Το Γραφείο μας έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στις δικαστικές διεκδικήσεις οικονομικών αξιώσεων αστυνομικών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) από το Δημόσιο και ήδη νπδδ e -ΕΦΚΑ (με καταγραφή στο ενεργητικό μας νικηφόρων αποτελεσμάτων) και ύστερα από την εκπεφρασμένη πλέον ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ της κυβέρνησης να υλοποιήσει πλήρως το διατακτικό των αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρχικά της υπ αρ 244/2017 και πρόσφατα της υπ αρ 504/2021), με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι επιβληθείσες δυνάμει των διατάξεων των Ν3863/2010, Ν3865/2010, Ν3986/2011 και Ν4002/2011 κρατήσεις για την εισφορά αλληλεγγύης, οι συνεργάτες μου κι εγώ επιθυμούμε να ενημερώσουμε εσάς και τα μέλη σας για τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης της επιστροφής ως αναδρομικών από το Ελληνικό Δημόσιο (και ήδη e-ΕΦΚΑ) των ως άνω κρατήσεων (της παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης).

 

Όσοι στρατιωτικοί/ αστυνομικοί συνταξιούχοι επιθυμούν να διεκδικήσουν δικαστικά την αναδρομική καταβολή των «αχρεωστήτως» καταβληθέντων κρατήσεων για την εισφορά αλληλεγγύης για το χρονικό διάστημα από 9-2-2017 μέχρι ΚΑΙ 31-5-2021, δύνανται να συμμετάσχουν σε ομαδική αγωγή (μέχρι 50 ενάγοντες) που θα ασκηθεί από το γραφείο μας , προκειμένου να διασφαλιστεί η μη παραγραφή των σχετικών αξιώσεων.

 

Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους ανωτέρω συνταξιούχους έχουν ασκήσει ένσταση ή έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν την 9/2/2017, με αίτημα την ακύρωση της συνταξιοδοτικής πράξης κατά το μέρος που παρανόμως υπολογιζόταν κράτηση για την εισφορά αλληλεγγύης επί της σύνταξής τους, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις ως άνω ομαδικές αγωγές και διεκδίκησης της ως άνω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, για χρόνο προγενέστερο της 9/2/2017.

Α) Απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή στις αγωγές:


1. Φωτοαντίγραφο των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων σύνταξης για τον 5ο /2019 και 5ο/2020.
2. Οποιαδήποτε Αίτηση ή Ένσταση έχετε υποβάλλει σχετικά με την υπόθεση στο Ε.Σ ή στο Ν.Σ.Κ ή στο Γ.Λ.Κ.
3. Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής (εις διπλούν).

 

Β) Οικονομικές υποχρεώσεις /κάλυψη δικαστικών εξόδων.

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις ως άνω δικαστικές διεκδικήσεις υποχρεούται να καταβάλει ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:

 

Για τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης, επίδοσης και εκδίκασης εκάστης ομαδικής αγωγής στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το ποσό των τριάντα 30 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

IBAN: GR 6801717520006752140185225 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗΣ)

Αιτιολογία κατάθεσης: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΕΑΣ

 

2. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στις ως άνω αγωγές, ουδεμία άλλη επιβάρυνση ή υποχρέωση υπέχουν απέναντι στο γραφείο μας, πέραν της καταβολής των ως άνω δικαστικών εξόδων.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ)

No Comments

Leave a Comment