09:00 - 17:00

Ημ. λειτ.: Δευτέρα - Παρασκευή

215 - 5407707

Πάντα στη διάθεσή σας

210 - 6232994

Πάντα στη διάθεσή σας

Facebook

Search

Αναδρομικά Συνταξιούχων

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις τρέχουσες δικαστικές διεκδικήσεις των συνταξιούχων

Το 2010, με την είσοδο της χώρας μας στην οικονομική κρίση και την μνημονιακή περίοδο και στο όνομα του Δημοσιονομικού Ελλείματος, ψηφίστηκαν μια σειρά από μεταρρυθμιστικούς νόμους με σκοπό την διάσωση της Ελληνικής Οικονομίας. Στο βωμό της λιτότητας πρώτοι θυσιάστηκαν οι συνταξιούχοι, με την ψήφιση και εφαρμογή διατάξεων που περικόβουν μέχρι και σήμερα τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Οι Νόμοι 4051 και 4093 που ψηφίστηκαν το 2012 και εφαρμόστηκαν από τον 1/2013 περικόπτουν μέχρι και σήμερα εώς και το 40% των κύριων συντάξεων και το 100% των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και το Επίδομα Αδείας. Τοιουτοτρόπως, οι συνταξιούχοι επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης καθώς από την μία μέρα στην άλλη είδαν να μειώνεται το εισόδημα τους σε τέτοιο βαθμό που κινδύνεψε η αξιοπρεπής διαβίωση τους.

Πολλοί από τους συνταξιούχους, μην αντέχοντας την κατάφορη αυτή αδικία εις βάρος τους, προσέφυγαν και μέσω της Εταιρείας μας στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας μας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο αμφισβητώντας την συνταγματικότητα των νόμων αυτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση πολλών θετικών αποφάσεων με κορυφαία την απόφαση 2287/2015 του ΣΤΕ που δημοσιεύθηκε το 2015 και έκρινε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές των νόμων 4051/12 και 4093/12 αλλά και την κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.

Από τότε και στο εξής, χιλιάδες συνταξιούχοι κινήθηκαν δια της νομικής οδού, καταθέτοντας αγωγές κατά του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, με την ελπίδα να τους επιστραφούν αναδρομικά όσα τους είχαν περικόψει το χαλεπό αυτό διάστημα.

Το 2020 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (με τις υπ αρ 2287-2288/2015 Αποφάσεις), έκρινε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές αυτές, ενώ περιόρισε χρονικά τα διαστήματα που αξιώνουν οι συνταξιούχοι Ιδιωτικού Τομέα.

Ειδικότερα και όσον αφορά τους συνταξιούχους Ιδιωτικού Τομέα (π.χ. πρώην ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ) : το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε σχετικά με την συνταγματικότητα των περικοπών που γίνονται βάσει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στις συντάξεις και δημοσίευσε τις αποφάσεις 1439/2020-1443/2020 τον Ιούλιο του 2020.

 • Για το διάστημα 01/2013 – 6/2015 αναδρομικά δικαιούνται όσοι είχαν ασκήσει αγωγή μέχρι τις 10-6-2015 κατά των διατάξεων 4051/2012-4093/2012 ενώ οι υπόλοιποι δεν δικαιούνται αναδρομικά για το διάστημα αυτό καθώς βάσει της 1439/2020 Απόφασης του ΣτΕ ‘ενόψει του περιορισμού της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν οι 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τη διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων των νόμων 4051 και 4093 του 2012 και διαπιστωθείσα αντίθεση αυτών προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, για χρονικά διαστήματα προγενέστερα του χρόνου δημοσιεύσεως των αποφάσεων αυτών μπορούν να επικαλεσθούν μόνον όσοι έχουν ασκήσει ένδικα βοηθήματα μέχρι την δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων 10-6-2015’.

 

 • Για το διάστημα 5/2016 – 7/2020 δεν δικαιούται κανείς αναδρομική αποζημίωση των περικοπών για την χρονική αυτή περίοδο καθώς οι σχετικές διατάξεις σύμφωνα με την κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι πλήρως εναρμονισμένες τόσο με το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας όσο και με την ΕΣΔΑ καθώς βάσει της απόφασης 1443/2020 ‘από την δημοσίευση του νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και εφεξής δεν υπάρχει αγώγιμη αξίωση για την καταβολή αποζημιώσεως ισόποσης με τις εν λόγω περικοπές από την δημοσίευση του νόμου και εφεξής’.

 

 • Για το διάστημα 6/2015-5/2016 όσοι συνταξιούχοι είχαν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια ασκώντας αγωγή δικαιούνται αναδρομικώς τις περικοπές εκείνου του διαστήματος, δηλαδή τις περικοπές που γίνονταν στις συντάξεις βάσει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για 11 μήνες

Σήμερα, η κυβέρνηση, αν και βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες και ακραίες καταστάσεις για τις γενιές μας, προσπάθησε να διορθώσει την αδικία των προηγούμενων ετών με την καταβολή εφάπαξ ενός μικρού ποσοστού, μόλις 11 μηνών των αναδρομικών, σε όσους συνταξιούχους περικόβονταν η σύνταξη από τους νόμους ν4051/12 & 4093/12, μέσω του Νόμου ν. 4734/2020(ΦΕΚ Α’ 196).

Ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό αλλά κυρίως δεν είναι ΝΟΜΙΜΟ.

Ήδη, η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω των πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίασης της, που κοινοποιήθηκαν στις 23-9-2020 στην Ελληνική Κυβέρνηση, γνωμοδότησε πως η τροπολογία αυτή αποτελεί εκτροπή του Συντάγματος και παραβίαση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα:

 

 • Η ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ δεν είναι κρίσιμη σε σχέση με τις αξιώσεις των συνταξιούχων του δημοσίου για τις αντισυνταγματικές περικοπές 4093/12 και 4051/12.

 

 • Είναι αδύνατη η εκ των προτέρων εκτίμηση της κυβέρνησης όσον αφορά την δυνατότητα της συνέχειας των περικοπών μετά την εφαρμογή του “νόμου Κατρούγκαλου”.

 

 • Οι αξιώσεις των συνταξιούχων δεν υπόκεινται σε κανέναν άλλον περιορισμό πέραν της παραγραφής.

 

 • Η επιστροφή αναδρομικά των περικοπών για το διάστημα 6/2015-5/2016 ικανοποιούν εν μέρει τις αξιώσεις από την αντισυνταγματικότητα των περικοπών αυτών και όχι καθολικά.

 

 • Η τροπολογία αυτή δεν αποτελεί πρόσφορο μέσο για την αποσυμφόρηση του όγκου των αγωγών που έχουν κατατεθεί στο Ελ. Συνέδριο καθώς πέραν του 11 Μήνου οι αξιώσεις αφορούν και σε προηγούμενα χρονικά διαστήματα.

 

 • Οι αξιώσεις των συνταξιούχων για την αναδρομική επιστροφή των περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές δεν έχουν υποπέσει σε απόσβεση λόγω παραγραφής και κάθε περιορισμός σχετικά με τις παραπάνω θεωρείται παρέμβαση του Νομοθέτη στα περιουσιακά δικαιώματα των συνταξιούχων.

 

 • Η τροπολογία αυτή αντίκειται στο άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

 

Όμως, το δικαστήριο μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδώσει κάποια σχετική απόφαση.

Η Εταιρεία μας, έχοντας παρακολουθήσει και συμμετάσχει στην υπόθεση αυτή από την απαρχή της μέσω των πολυάριθμων ομαδικών αγωγών που κατέθεσε εκ μέρους συνταξιούχων τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, σημειώνει τα εξής:

 

 • Οι συνταξιούχοι Ιδιωτικού Τομέα, που δεν έχουν καταθέσει αγωγές ή Αιτήσεις Διακοπής παραγραφής, για τις παραπάνω αξιώσεις, έχουν απωλέσει το δικαίωμα τους για τα έτη 2013-2015 λόγω παραγραφής. Ωστόσο βάσει του ν. 4734/2020(ΦΕΚ Α’ 196) θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή των κρατήσεων 4051/12 και 4093/12, ενώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι (με συντάξεις κάτω των 1.000€/μηνιαίως) που δεν τους γίνονταν οι παραπάνω κρατήσεις δεν θα λάβουν τίποτα.

 

 • Οι συνταξιούχοι Ιδιωτικού Τομέα, που έχουν καταθέσει αγωγές για τις παραπάνω αξιώσεις, θα λάβουν, βάσει του ν. 4734/2020(ΦΕΚ Α’ 196), αναδρομικά επιστροφή των κρατήσεων 4051/12 και 4093/12 αλλά και θα αναμένουν την περαιτέρω κρίση του ΣΤΕ και των άλλων Διοικητικών Δικαστηρίων για τα Δώρα και το Επίδομα Αδείας και τους νόμιμους τόκους αυτών.

 

 • Οι συνταξιούχοι Δημοσίου Τομέα, που έχουν καταθέσει αγωγές, θα λάβουν, βάσει του ν. 4734/2020(ΦΕΚ Α’ 196), αναδρομικά επιστροφή της κράτησης 4093/12 αλλά και θα αναμένουν την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τις αξιώσεις τους, πέραν του διαστήματος 2015-2016,τα δώρα και το επίδομα αδείας αλλά και τους νόμιμους τόκους αυτών.

 

 • Οι συνταξιούχοι Δημοσίου Τομέα που δεν έχουν καταθέσει αγωγές αλλά έχουν αιτηθεί διακοπή παραγραφής είτε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είτε ηλεκτρονικά μέσω E-ΕΦΚΑ πριν το 2019, έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά των κρατήσεων όσο και κατά του ν. 4734/2020(ΦΕΚ Α’ 196), για τα διαστήματα 2013-2016 και τα Δώρα και Επίδομα Αδείας.

 

 • Οι συνταξιούχοι Δημοσίου Τομέα που δεν έχουν καταθέσει αγωγές ούτε έχουν αιτηθεί διακοπή παραγραφής είτε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είτε ηλεκτρονικά μέσω E-ΕΦΚΑ πριν το 2019, έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά των κρατήσεων όσο και κατά του ν. 4734/2020(ΦΕΚ Α’ 196) για τις περικοπές, τα Δώρα και το Επίδομα του χρονικού διαστήματος 2015-2016.

 

Εν κατακλείδι,

Συμβουλεύουμε αφενός τους συνταξιούχους που έχουν ασκήσει αγωγή , να μην παραιτηθούν των δικαιωμάτων τους στην περίπτωση που τους ζητηθεί ως προαπαιτούμενο για την εφάπαξ καταβολή των περικοπών του διαστήματος 2015-2016 και αφετέρου τους συνταξιούχους που δεν έχουν ασκήσει αγωγή να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στην κατάθεση της.

Τέλος, ελπίζουμε με το παραπάνω άρθρο να βοηθήσαμε τους συνταξιούχους να οδηγηθούν έξω από τον νομοθετικό και νομολογιακό δαίδαλο και να έχουν οι ίδιοι την γνώση ώστε να μπορούν να κατανοήσουν γιατί είναι σπουδαίο να εξασκούν τα δικαιώματα τους.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

 • Φ/φο του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης για τον μήνα 7/2018

 

 • Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής

 

 • Σύμβαση δικηγορικής εντολής-εργολαβικό, χωρίς το γνήσιο της υπογραφής

 

 • Σε περίπτωση που δεν βρίσκεστε εντός Ν. Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης με αποστολή των παραπάνω μέσω email/ταχυδρομείου

 

No Comments

Leave a Comment