09:00 - 17:00

Ημ. λειτ.: Δευτέρα - Παρασκευή

215 - 5407707

Πάντα στη διάθεσή σας

210 - 6232994

Πάντα στη διάθεσή σας

Facebook

Search

Αναδρομικά Συνταξιούχων. Η Διαδικασία για τους Κληρονόμους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ 2 παρ. 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Φ.11321/37311/1610/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β´ 4536 /14-10-2020, οι νόμιμοι κληρονόμοι (κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος) των συνταξιούχων του Δημοσίου που απεβίωσαν και είχαν υποστεί περικοπές βάσει της υποπ Β3 της παρ Β του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/12 στην κύρια σύνταξη τους, την χρονική περίοδο 11-6-2015 έως 12-5-2016, πρέπει να υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, τα στοιχεία και τα πιστοποιητικά, που απαιτούνται για την επιστροφή , Αναδρομικά, των παραπάνω περικοπών.

 

 • Κάθε ενήλικας (νόμιμος) κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλει την συγκεκριμένη αίτηση, ενώ για τους ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

 

Παράδειγμα:

Έστω ότι συνταξιούχος με δύο ενήλικα παιδιά και σύζυγο εν ζωή, έχει αποβιώσει τον 5ο /2020 και δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι σήμερα. Κληρονόμοι των ποσών που θα επιστραφούν ως αναδρομικά καθίστανται εξ αδιαθέτου τα δύο του τέκνα (από 3/8 το κάθε τέκνο) και η σύζυγος του (κατά το ποσοστό 2/8).

Επομένως, θα πρέπει να υποβάλουν από μία αίτηση , κάθε τέκνο και η σύζυγος του. Σύνολο δηλαδή τρείς αιτήσεις.

Στην ως άνω περίπτωση αν τα τέκνα είναι ανήλικα την αίτηση για τα αναδρομικά θα υποβάλει ΜΟΝΟ ο εναπομείνας γονέας – κηδεμόνας (και στην περίπτωση αυτή είναι η μητέρα).

 

Αν κάποιος από τους νόμιμους κληρονόμους δεν υποβάλει αίτηση, δε θα λάβει ο ίδιος τα επιστρεπτέα, ενώ δεν επηρεάζει τις αιτήσεις των υπολοίπων, που θα λάβουν ότι τους αναλογεί με βάση το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.

 

Η διαδικασία της υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ γίνεται ως εξής:

 • Εάν διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι (νόμιμοι) κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι τις 17/12/2020.

 

 1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς
 2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης
 3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

 

 • Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δε διαθέτουν τα ως άνω πιστοποιητικά, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση έως τη 17/12/2020 και να επισυνάψουν τα παραπάνω πιστοποιητικά έως τις 28/02/2021.

 

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλ. Διεύθυνση:

https://www.efka.gov.gr/el/epistrofi1516

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2 Comments

 • Chelmis g
  Reply November 28, 2020 at 1:45 pm

  Καλησπέρα.η μητέρα περνει σύνταξη χηρείας από τον Αύγουστο του 2020. Θα πρέπει εκτός της μητέρας να κάνουμε δήλωση κ τα τρία αδέλφια που όμως έχουμε δικό μας εισόδημα? Η μόνο η μητέρα που περνει την σύνταξη?

Leave a Comment